9,2
Vragen?
033 - 286 14 24
online boeken

Privacyverklaring

Camping 't Boerenerf
9 juli 2018
https://www.campingboerenerf.nl
De Heygraeff 15, 3931 MK Woudenberg

Uw privacy is voor Camping 't Boerenerf van groot belang. 
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.campingboerenerf.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.

Algemeen

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Doeleinden voor gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (ter zake juridische diensten) en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contactformulier op de website invult, een boeking maakt, een e-mail stuurt, of persoonlijk informatie afgeeft. Dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • IP-adres (zie klikgedrag en bezoekgegevens)

Online boeken

Als u bij ons een vakantie boekt dan komt uw reservering in het systeem van Tommy Booking Support (Plesmanstraat 1, 3905 KZ Veenendaal). Alle gegevens met betrekking to de reservering wordt behandeld in de omgeving van Tommy Booking Support. Wij hebben geen enkele controle wat Tommy Booking Support met deze data doet, lees dus ook hun privacyverklaring.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. 

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Camping 't Boerenerf handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. Camping 't Boerenerf  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Door Camping 't Boerenerf verzonden e-mail

Door Camping 't Boerenerf verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Camping 't Boerenerf staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Camping 't Boerenerf. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Camping 't Boerenerf. 

Gebruik van afbeeldingen

Tijdens activiteiten op de camping maken wij foto's voor gebruik op onze website. Indien u een foto wilt laten verwijderen kunt u dit via ons contactformulier of telefonisch doorgeven.

De website van Camping 't Boerenerf

Camping 't Boerenerf stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.+

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.  

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de Privacyverklaring cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Camping 't Boerenerf behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Camping 't Boerenerf adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 9 juli 2018

Toe aan vakantie?
Zoek en boek snel online!


Zoek en boek nu
Webdesign:   Studio Citroen - Realisatie:   Joppe Computers - Copyright © 2018-2023